Category: 2021

ReGen Rehab Hospital Champions Post-COVID Rehab for Underserved Individuals and Communities

Petaling Jaya, 21 June 2021 – ReGen Rehab Hospital (“ReGen Rehab”), Malaysia’s first private rehabilitation hospital licensed by the Ministry of Health Malaysia, is championing the cause to provide rehabilitation care for underserved individuals and communities in their post-COVID recovery journey as part of its Corporate Responsibility initiative. Aptly themed #WeRecoverTogether, ReGen Rehab aspires to inspire hope among patients and persons alike who have survived COVID-19, by bringing them back to optimum function and quality of life.
Read More

Hospital ReGen Rehab Menawarkan Perkhidmatan Pemulihan Pasca-COVID bagi Individu dan Komuniti Memerlukan

Petaling Jaya, 21 Jun 2021 – Hospital ReGen Rehab (“ReGen Rehab”), hospital rehabilitasi swasta pertama di Malaysia yang berlesen dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, bertekad untuk menyediakan rawatan rehabilitasi kepada individu dan komuniti yang memerlukan dalam usaha mengembalikan tahap kesihatan mereka selepas dijangkiti COVID-19. Khidmat ini adalah sebahagian daripada inisiatif Tanggungjawab Korporat hospital tersebut. Sejajar dengan tema #KitaPulihBersama (#WeRecoverTogether), ReGen Rehab berhasrat untuk memberikan sinar harapan kepada pesakit dan individu yang telah berjaya sembuh daripada COVID-19, dengan mengembalikan keupayaan fizikal dan kualiti kehidupan mereka ke tahap optimum.
Read More

ReGen Rehab 康复医院提倡为未获得服务的个人与社区 提供新冠后康复护理

八打灵再也 2021年6 月21 日讯 – 国内首家获得马来西亚卫生部许可的私营康复医院--ReGen Rehab 康复医院, 正提倡为那些在新冠肺炎后康复过程中未获得服务的人士和社区提供康复护理的事业, 作为落实企业责任的部分活动。ReGen Rehab 康复医院这项名为#WeRecoverTogether(共同康复)活动的宗旨是为那些经历新冠肺炎感染的患者和人士带来希望, 协助他们恢复最佳的功能和生活素质。
Read More