Category: 2022

Perhatian Semua Veteran: Mohon untuk Khidmat Rehabilitasi Parkinson Percuma Hospital ReGen Rehab

ReGen Rehab melancarkan inisiatif Rehabilitasi Parkinson #MyParkinsonsPartner dengan seruan kepada golongan veteran Angkatan Tentera yang menghidap penyakit Parkinson untuk mendapatkan rawatan rehabilitasi percuma. Inisiatif ini akan dilaksanakan dari 16 September hingga 15 Disember 2022. Untuk maklumat lanjut, telefon 03-76261388 atau e-mel info@regen.rehab.
Read More

Perhatian Semua Veteran: Mohon untuk Khidmat Rehabilitasi Parkinson Percuma Hospital ReGen Rehab

ReGen Rehab melancarkan inisiatif Rehabilitasi Parkinson #MyParkinsonsPartner dengan seruan kepada golongan veteran Angkatan Tentera yang menghidap penyakit Parkinson untuk mendapatkan rawatan rehabilitasi percuma. Inisiatif ini akan dilaksanakan dari 16 September hingga 15 Disember 2022. Untuk maklumat lanjut, telefon 03-76261388 atau e-mel info@regen.rehab.
Read More

Perhatian Semua Veteran: Mohon untuk Khidmat Rehabilitasi Parkinson Percuma Hospital ReGen Rehab

ReGen Rehab melancarkan inisiatif Rehabilitasi Parkinson #MyParkinsonsPartner dengan seruan kepada golongan veteran Angkatan Tentera yang menghidap penyakit Parkinson untuk mendapatkan rawatan rehabilitasi percuma. Inisiatif ini akan dilaksanakan dari 16 September hingga 15 Disember 2022. Untuk maklumat lanjut, telefon 03-76261388 atau e-mel info@regen.rehab.
Read More